Wat als geld er niet toe deed?

ploenk/ July 6, 2014

Wat zou je doen als geld geen issue was? Wat zou je doen als tijd geen issue was? Wat zou je doen als je alles zou kúnnen doen wat je zou wíllen doen?

Read More